Pseudoxanthoma elasticum

Układ pokarmowy (żołądek i jelita)

Pacjenci z PXE są narażeni na większe ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Te poważne powikłania pojawiają u około 13% pacjentów. PXE w przewodzie pokarmowym powoduje zwapnienia elastycznej tkanki w wewnętrznych ścianach tętnic. U chorych na PXE krwawienie występuje w wieku od 20-30 lat, ale zaobserwowano je także u dzieci poniżej 10 roku życia.

Krwawienie zwykle pojawia się w niewielkim stopniu, lecz niekiedy może być nagłe i na tyle poważne, że wymagać będzie hospitalizacji i transfuzji krwi. W najcięższych przypadkach, interwencja chirurgiczna może być jedynym sposobem na zatrzymania krwawienia.

W razie krwawienia należy bezzwłocznie skorzystać z pomocy medycznej.