Pseudoxanthoma elasticum

Inne narządy

Badania mammograficzne u kobiet z chorobą PXE wykazały, że mikrozwapnienia pojawiają się w tkance piersi, ale większość z nich jest nieszkodliwa. W przypadku diagnozowania raka piersi w badaniu mammograficznym, ważnym jest poinformowanie radiologa przeprowadzającego badanie oraz lekarza diagnozującego raka piersi o chorobie. Jest to bardzo istotne, ponieważ sposób w jaki są pogrupowane mikrozwapnienia, jest identyczny dla obu chorób.

Informacja o chorobie PXE jest również ważna w przypadku pacjentów wykonujących badanie USG jąder, ponieważ obraz zwapnienia jest porównywalny do tego z rakiem.

U kobiet i mężczyzn z chorobą PXE ryzyko zachorowania na raka jest takie same, jak u reszty społeczeństwa.

Zwapnienia zdiagnozowano także w śledzionie i nerkach podczas badania ultrasonograficznego. Nie mają one jednak dużego znaczenia.